fbpx
Predšolska glasbena vzgoja2021-05-07T13:54:05+02:00
Predšolska glasbena vzgoja

Predšolska glasbena vzgoja

Odkrivamo glasbene talente in spodbujamo osebnostni razvoj malčkov.

Cilji predšolske glasbene vzgoje so, da otroci odkrivajo in razvijajo svoj glasbeni talent. Omogoča jim tudi osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja ter jim privzgaja obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije.

Program predšolske glasbene vzgoje traja 1 leto. Znanja otrok se tu ne ocenjuje. Učitelj razvoj glasbenih sposobnosti učenca spodbuja glede na cilje, ki so določeni z vzgojno-izobraževalnim programom.

V program se lahko vključijo učenci stari tri in štiri leta. Razvrščanje otrok v program predšolske glasbene vzgoje poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti. Učenci se po zaključku programa Predšolska glasbena vzgoja lahko vključijo v program Glasbena pripravnica.

 Primerna starost

Primerna starost za vpis v predšolsko glasbeno vzgojo je od 3 do 4 leta.

Vpis v glasbeno šolo
0
let
0
glasbil
0
učiteljev
0
učencev

OBVESTILA IN ZANIMIVOSTI

Naročite se na obvestila in zanimivosti naše glasbene šole.

Go to Top