Sprejemni preizkusi za šolsko leto 2021/2022

Objavljeno: 3. maja 2021

Tudi v letošnjem letu razpisujemo sprejemne izpite, ki so pogoj za vpis v glasbeno šolo. Z njimi otroci izkažejo glasbene predispozicije, ki so nujne za učenje igranja na glasbilo. Komisija potrdi ali zavrne odločitev za sprejem v glasbeno šolo. Prav tako priporoči instrument, ki bi bil glede na otrokove sposobnosti in naravne danosti najbolj primeren. Kandidati so nato o rezultatu pisno obveščeni. Pouk na glasbeni šoli zajema učenje instrumenta ter nauk o glasbi.

Prvi in hkrati najpomembnejši element je ritem, preverimo pa tudi smisel za melodiko. Kandidat zapoje krajšo pesem po lastnem izboru ali mu jo določi komisija. Pri petju pesmi je pomemben posluh, saj pri nadaljnjem učenju glasbe le-ta ključno pripomore k pravilnemu izvajanju melodičnih linij. Vendar pa se posluh (za razliko od ritma) z vajo lahko izbrusi in izpopolni. Zadnji del preizkusa temelji na prepoznavanju tonskih višin. Kandidat mora čim bolj natančno ponoviti zaigran ton ali tonsko zaporedje.

Vzporedno s sprejemnimi preizkusi poteka tudi vpis v glasbeno pripravnico. Predhodni preizkus sposobnosti se na željo staršev lahko opravi, ni pa pogoj za vpis, saj je namen pripravnice ravno urjenje otrokovih glasbenih sposobnosti v predšolskem obdobju. Skozi igro se v otroku rojevajo pomembne ritmično-melodične izkušnje, ki kasneje pomembno vplivajo na njegov doživljajski svet. V pripravnici se otrok nauči osnovnih ritmičnih prvin, ljudskih in umetnih otroških pesmi, osnovnega notnega zapisa, spoznava prvine zvoka, prepoznava in poimenuje pojme, kot so: dirigent, pevec, zborovodja, instrumentalist, orkester, spoznava različne instrumente in njihove zvoke, krepi občutek za ravnotežje ter se krepi v zbranem poslušanju.

Letos v glasbeni šoli Emil Adamič razpisujemo mesta za učenje izjemno pestre palete instrumentov. Kandidati se bodo tako poleg že poučevanih instrumentov, kot so klavir, kitara, kljunasta in prečna flavta, trobenta, pozavna, bariton, tuba, klarinet, saksofon, klavirska in diatonična harmonika, violina, tolkala in solo petje, lahko učili tudi igranja na rog.

Datumi sprejemnih izpitov za vpis v Glasbeno šolo Emil Adamič za šolsko leto 2021/22

  • Dobrova: četrtek, 20. maj ob 18.00 uri

  • Polhov Gradec: petek, 21. maj ob 18.00 uri

  • Ig: četrtek, 27. maj ob 18.00 uri

  • Šmarje–Sap: sobota, 29. maj ob 9.00 uri

  • Dol pri Ljubljani: četrtek, 3. junij ob 18.00 uri

Sprejemni preizkusi bodo potekali v prostorih OŠ Dobrova, OŠ Polhov Gradec, OŠ Ig, OŠ Dol pri Ljubljani in OŠ Šmarje-Sap.

Datumi sprejemnih izpitov za vpis v Zasebno glasbeno šolo EA za šolsko leto 2021/22

  • Preserje: četrtek, 10. junij ob 18.00 uri

  • Preska: torek, 8. junij ob 18.00 uri

Deli obvestilo.

Naročite se na obvestila in zanimivosti naše glasbene šole.