KORONAVIRUS SARS-CoV-2 - INFORMACIJE
osveženo 2.9.2020

 

V prvem tednu septembra bodo razdeljeni termini poučevanja individualnega pouka, termini skupinskega pouka Nauka o glasbi so znani in jih najdete tu.

 

Starše in učence izrecno naprošamo, da dosledno upoštevajo navodila NIJZ za izobraževalne ustanove.

  • Otroka pospremite do vhodnih vrat, v šolo pa (kolikor je mogoče) ne vstopate. Če je potrebno otroka pospremiti do učilnice, starši uporabljajte zaščitno masko in si ob vstopu v šolo razkužite roke.

  • Otroci naj si ob vstopu v šolo nadenejo zaščitno masko, ki jo uporabljajo v garderobi, na hodniku in sanitarijah, skupnih prostorih. Maske v učilnici ne potrebujejo.

  • Ob vstopu v šolo priporočamo temeljito umivanje rok ali razkuževanje, v kolikor je otrok o slednjem primerno poučen.

  • Otroci po šoli hodijo v šolskih copatih.

  • Glasbena šola Emil Adamič bo poskrbela za ustrezno prezračevanje prostorov po vsaki uporabi in razkuževanje skupnih inštrumentov in površin.