Glasbena šola Emil Adamič je bila ustanovljena jeseni 2011 kot zasebni zavod v v občini Dobrova – Polhov Gradec, kot odgovor na nezmožnost zagotavljanja izobraževanja na področju glasbe v občini. V zadnjih 20-tih letih občini ni uspelo pridobiti javnih zavodov – glasbenih šol za odprtje podružnic; bodisi zaradi pomanjkanja interesa staršev oz. glasbenih šol.
Generacije učencev z odličnim posluhom niso izkoristile svojega potenciala.

Zato je bil ustanovljen Zasebni zavod Glasbena šola Emil Adamič, ki omogoča:
1.    Kvalitetno izobraževanje učencev z vrhunsko usposobljenim strokovnim kadrom (profesorji praktiki)
2.    Povezovanje glasbene šole z Osnovno šolo na prireditvah
3.    Poučevanje v času popoldanskega varstva

Glasbena šola je od leta 2016 vpisana v Razvid zasebnih glasbenih šol pri ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kar pomeni, da izobraževanje poteka po javno priznanem programu. Učenci prejmejo uradno spričevalo za končan letnik, končano šolanje, kar je pogosto pogoj za nadaljnje šolanje na višji stopnji.
V šolskem letu 2017-2018 ima vpisanih 280 učencev. Pouk poteka v Osnovni šoli Dobrova, Osnovni šoli Polhov Gradec, Podružnični osnovni šoli Šentjošt, Osnovni šoli Ig, Pastoralnem centru Preska, Osnovni šoli Šmarje - Sap in v Osnovni šoli Log-Dragomer.
Učenci glasbene šole Emil Adamič sestavljajo tudi glavnino Godbe Dobrova – Polhov Gradec.

Glasbena šola razpisuje sledeče oddelke:

1.    Trobila (trobenta, tenor, bariton, rog, pozavna, tuba)- individualno
2.    Pihala (klarinet, saksofon)- individualno
3.    Pihala (Kljunasta, prečna flavta)- individualno
4.    Tolkala – individualno, skupinsko
5.    Klavir – individualno

6.    Harmonika klavirska, diatonična - individualno

7.    Kitara - individualno / skupinsko

8.    Godala (violina) - individualno

9.    Solo petje 

10.  Glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja - skupinsko

Pogoj za odprtje posameznega oddelka je sprejem vsaj 4 učencev, ki so predhodno opravili avdicijo. Pogoj za odprtje Glasbene pripravnice je vpis vsaj 8 učencev. Avdicija tu ni potrebna.

 

Enota Dobrova (OŠ Dobrova)
-    Oddelek trobil (trobenta, rog, tenor, bariton, pozavna, tuba)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta in prečna flavta)

-    Oddelek harmonike (klavirska, diatonična)
-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Oddelek godal (violina)
-    Solopetje

Enota Polhov Gradec (OŠ Polhov Gradec)

-    Oddelek trobil (trobenta, rog, tenor, bariton, pozavna, tuba)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta flavta, prečna flavta)
-    Oddelek tolkal

-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Oddelek klavirja

-    Oddelek godal (violina)
-    Solo petje

Enota Šentjošt (OŠ Šentjošt)

-    Oddelek trobil (trobenta, rog, tenor, bariton, pozavna, tuba)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta flavta, prečna flavta)
-    Oddelek harmonike (klavirska, diatonična)

Enota Ig (stari vrtec Ig)

-    Oddelek trobil (trobenta, rog, tenor, bariton)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta flavta, prečna flavta)

-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Oddelek klavirja
-    Oddelek harmonike (klavirska in diatonična)

-    Oddelek godal (violina)

Enota Šmarje-Sap (PŠ Šmarje Sap)

-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta flavta. prečna flavta)
-    Oddelek tolkal

-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Oddelek klavirja
-    Oddelek harmonike (klavirska in diatonična)


Enota Preska (Pastoralni center Preska)

-    Oddelek pihal (kljunasta flavta. Prečna flavta)
-    Oddelek tolkal

 

Enota Log-Dragomer (OŠ Log-Dragomer)

-    Oddelek pihal (kljunasta flavta. prečna flavta, saksofon)
-    Oddelek brenkal (kitara)

-    Oddelek godal (violina)

-    Solopetje

 

Organizacija glasbene šole
1.    Strokovni kader
Za kadrovsko ustreznost profesorjev glasbe skrbi strokovni direktor Matej Rihter.
 
2.    Koordinacija ter organizacija
Za koordinacijo, organizacijo ter povezovanje OŠ – GŠ - (občina, društva) skrbi Borut Dolinar.

3.    Prostor – izobraževanje poteka v OŠ v času popoldanskega varstva, kolikor to omogoča zasedenost prostorov – razbremenitev staršev glede prevozov.
 
Izpiti se opravljajo ob koncu šolskega leta, praviloma meseca junija na matični šoli na Dobrovi.