Glasbena šola Emil Adamič je bila ustanovljena jeseni 2011 kot zasebni zavod v v občini Dobrova – Polhov Gradec, kot odgovor na nezmožnost zagotavljanja izobraževanja na področju glasbe v občini. V zadnjih 20-tih letih občini ni uspelo pridobiti javnih zavodov – glasbenih šol za odprtje podružnic; bodisi zaradi pomanjkanja interesa staršev oz. glasbenih šol.
Generacije učencev z odličnim posluhom niso izkoristile svojega potenciala.

Zato je bil ustanovljen Zasebni zavod Glasbena šola Emil Adamič, ki omogoča:
1.    Kvalitetno izobraževanje učencev z vrhunsko usposobljenim strokovnim kadrom (profesorji praktiki)
2.    Povezovanje glasbene šole z Osnovno šolo na prireditvah
3.    Poučevanje v času popoldanskega varstva

Glasbena šola je od leta 2016 vpisana v Razvid zasebnih glasbenih šol  pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, za oddelka Dobrova in Polhov Gradec,  kar pomeni, da učenci lahko opravljajo izpit po javno priznanem programu.

Vsi ostali oddelkih niso vpisani v razvid glasbenih šol.

V šolskem letu 2019-2020 ima glasbena šola vpisanih preko 470 učencev. Pouk poteka v OŠ Dobrova, OŠ Polhov Gradec, POŠ Šentjošt, OŠ Ig, Pastoralnem centru Preska, OŠ Šmarje - Sap, OŠ Dol pri Ljubljani, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Mirna Peč, OŠ Vavta vas, OŠ Preserje in v POŠ Sveti Anton.

Učenci glasbene šole Emil Adamič sestavljajo tudi glavnino Godbe Dobrova – Polhov Gradec.

Glasbena šola razpisuje sledeče oddelke:

1.    Trobila (trobenta, tenor, bariton, rog, pozavna, tuba)- individualno
2.    Pihala (klarinet, saksofon)- individualno
3.    Pihala (Kljunasta, prečna flavta)- individualno
4.    Tolkala – individualno, skupinsko
5.    Klavir – individualno

6.    Harmonika klavirska, diatonična - individualno

7.    Kitara - individualno / skupinsko

8.    Godala (violina) - individualno

9.    Solo petje - individualno
10.  Orgle - individualno

11.  Glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja - skupinsko

Pogoj za odprtje posameznega oddelka je sprejem vsaj 4 učencev, ki so predhodno opravili avdicijo. Pogoj za odprtje Glasbene pripravnice je vpis vsaj 8 učencev. Avdicija tu ni potrebna.

Enota Dobrova (OŠ Dobrova)
-    Oddelek trobil (trobenta, rog, tenor, bariton, pozavna, tuba)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta in prečna flavta)

-    Oddelek harmonike (klavirska, diatonična)
-    Oddelek tolkal
-    Oddelek klavirja

-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Oddelek godal (violina)
-    Solopetje

Enota Polhov Gradec (OŠ Polhov Gradec)

-    Oddelek trobil (trobenta, rog, tenor, bariton, pozavna, tuba)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta flavta, prečna flavta)
-    Oddelek tolkal

-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Oddelek klavirja

-    Oddelek godal (violina)
-    Solopetje

Enota Šentjošt (OŠ Šentjošt)

-    Oddelek trobil (trobenta, rog, tenor, bariton, pozavna, tuba)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta flavta, prečna flavta)
-    Oddelek harmonike (klavirska, diatonična)
-    Oddelek godal (violina)

Enota Ig (stari vrtec Ig)

-    Oddelek trobil (trobenta, rog, tenor, bariton)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta flavta, prečna flavta)

-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Oddelek klavirja
-    Oddelek harmonike (klavirska in diatonična)

-    Oddelek godal (violina)
-    Solopetje

Enota Šmarje-Sap (OŠ Šmarje Sap)

-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta flavta. prečna flavta)
-    Oddelek tolkal

-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Oddelek klavirja
-    Oddelek harmonike (klavirska in diatonična)
-    Solopetje


Enota Preska (Pastoralni center Preska)

-    Oddelek pihal (kljunasta flavta. Prečna flavta)
-    Oddelek tolkal

-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)

-    Oddelek klavirja
-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Oddelek godal (violina)

 

Enota Dolenjske Toplice (OŠ Dolenjske Toplicea)
-    Oddelek trobil (trobenta)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta in prečna flavta)

-    Oddelek harmonike (diatonična)
-    Oddelek brenkal (kitara)

Enota Mirna Peč (OŠ Mirna Peč)
-    Oddelek trobil (trobenta)
-    Oddelek pihal (klarinet)
-    Oddelek pihal (kljunasta flavta)

Enota Straža (OŠ Vavta vas)
-    Oddelek trobil (trobenta)
-    Oddelek pihal (kljunasta in prečna flavta)

-    Oddelek harmonike (klavirska, diatonična)

-    Oddelek tolkal
-    Oddelek klavirja

-    Oddelek brenkal (kitara)
-    Solopetje

Enota Preserje (OŠ Preserje)

-    Oddelek klavirja
-    Oddelek brenkal (kitara)

Enota Sveti Anton (POŠ Sveti Anton)
-    Oddelek trobil (trobenta, tenor, bariton, tuba)
-    Oddelek pihal (klarinet, saksofon)
-    Oddelek pihal (kljunasta in prečna flavta)

-    Oddelek tolkal
 

Organizacija glasbene šole
1.    Strokovni kader
Za kadrovsko ustreznost profesorjev glasbe skrbi strokovni direktor Matej Rihter.
 
2.    Koordinacija ter organizacija
Za koordinacijo, organizacijo ter povezovanje OŠ – GŠ - (občina, društva) skrbi Borut Dolinar.

3.    Prostor – izobraževanje poteka v OŠ v času popoldanskega varstva, kolikor to omogoča zasedenost prostorov – razbremenitev staršev glede prevozov.